Nauka i Religia

Polecamy

Śladami Darwinesa z Miletu

Starożytni Grecy mieli wiele trafnych intuicji co do ewolucji życia i kosmosu. Dlaczego więc nie odkryli darwinizmu?

Teksty naukowe

XX-wieczna historia wzajemnych relacji pomiędzy nauką i teologią w sposób szczególny związana jest z kosmologią.
Filozofowie rosyjscy tzw. Srebrnego Wieku uprawiali przede wszystkim metafizykę, niemniej jednak interesowały ich także zagadnienia z pogranicza nauki...
Leibnizowi nie brak było geniuszu, ale był zajęty zbyt wieloma sprawami (nie tylko związanymi z nauką i filozofią), by uparcie i systematycznie...
"Wielkość Galileusza jak i Einsteina jest powszechnie uznawana; ale pierwszy z tych dwóch — w przeciwieństwie do tego, którego wspominamy...
Niniejszy artykuł ma zrealizować dwa cele. Pierwszym jest wskazanie na ważną (często niezauważaną) inspirację powstania programu Hilberta, zaś drugi...
Problem nauka – wiara zajmuje w pracach Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych jedno z ważniejszych miejsc. Dotyczy on bowiem nie tylko ukazania związków...

Materiały edukacyjne

Kurs stanowi elementarne wprowadzenie w historię relacji między nauką a wiarą w okresie rewolucji naukowej.
W ramach kursu "Teoria ewolucji i religia" dr Mateusz Hohol i mgr Łukasz Kwiatek przedstawiają dyskutowane współcześnie problemy, które...
Celem kursu prowadzonego przez dr Joannę Barcik jest wskazanie kilku punktów orientacyjnych, pozwalających odnaleźć się we współczesnej debacie...
W trakcie kursu "Elementy religioznawstwa" dr Tomasz Dekert wprowadzi Słuchaczy w wybrane zagadnienia tej niezwykłej dyscypliny.

Materiały katechetyczne

Zapraszamy do korzystania z podręcznika online poświęconego relacjom nauki i religii, dedykowanemu uczniom gimnazjów. Autorem podręcznika jest dr...
Zapraszamy do korzystania z podręcznika online poświęconego relacjom nauki i religii, dedykowanemu licealistom. Autorem podręcznika jest dr Łukasz...

Filmy

Wpływ naukowego obrazu świata na rozwój duchowy człowieka w myśli Erwina Schrödingera
Wernera Heisenberg znany jest przede wszystkim ze swojego wkładu w powstanie mechaniki kwantowej - jednej z najważniejszych, obok teorii względności...
Jakie były pierwsze reakcje wpływowych chrześcijańskich teologów na zaproponowaną przez Karola Darwina teorię ewolucji?
W swoim wykładzie prof. Bartosz Brożek zwraca uwagę na metodologiczne aspekty relacji pomiędzy nauką a teologią, zarówno w czasach nowożytnych, jak i...
W XII w. niektórzy filozofowie wyraźnie i stanowczo stanęli po stronie naturalizmu (metodologicznego) i racjonalności, antycypując powstanie nauki we...
Jak przebiegał jeden z najsłynniejszych konfliktów pomiędzy religią a nauką?