Artykuły

10.10.2016
Księga Rodzaju głosi, że wszyscy ludzie pochodzą od pierwszych rodziców – Adama i Ewy – których Bóg umieścił w rajskim ogrodzie.
10.10.2016
Biblijne opisy stworzenia zawarte w Księdze Rodzaju budzą wiele emocji i napięć, ponieważ ich dosłowna interpretacja nie odpowiada temu, co o początkach wszechświata czy życia na ziemi twier
10.10.2016
Jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny bo jesteśmy świadomymi konsekwencji czynów oraz przykazań Prawa Bożego osobami.
10.10.2016
O wolnej woli mówi się dużo w kontekście teologii moralności i teologii Zbawienia, ale także etyki i prawa karnego.
10.10.2016
Codziennie znajdujemy się w licznych sytuacjach gdzie możemy zachować się dobrze lub źle.
10.10.2016
Współcześni naukowcy często wychodzą ze swych laboratoriów pracowni i sal wykładowych do szerokiej publiczności jako autorzy książek popularnonaukowych czy artykułów prasowych.
07.10.2016
Semir Zeki: Jako naukowca interesuje mnie, w jaki sposób ludzkie systemy mózgowe są zaangażowane w postrzeganie piękna.
06.10.2016
Można wskazywać na różne biologiczne i kulturowe komponenty ludzkiej moralności, ale ostatecznie nie da się ich od siebie odseparować.
06.10.2016
Gdy znajdujemy się w typowych warunkach, a nie w nieoczekiwanych okolicznościach, działamy w trybie automatycznym, wykorzystując dostępne schematy wiedzy, sądy i przekonania.
30.09.2016
65 milionów lat temu, po wymarciu dinozaurów, zawalił się stary porządek i zwolniło się wiele zajętych dotąd nisz ekologicznych. Pojawiły się m.in.

Strony