Artykuły

10.06.2013
Według chrześcijańskiej logiki walka ze złem ma paradoksalną naturę: nie jest niszczeniem, ale budowaniem. Najbardziej skutecznie walczy ze złem ten, kto przywraca harmonię.
22.04.2013
Granice Wszechświata rozciągają się nie tylko w odległych eonach czasu i przestrzeni, lecz przebiegają przez każdą cząstkę elementarną. Czyli dotyczą nas bezpośrednio.
10.07.2012
Sprzężenie ludzkich mózgów z techniką i wzajemnie ze sobą warunkuje istnienie CERN. Ale działa tu też inne sprzężenie, może nawet bardziej zadziwiające: sprzężenie teorii z eksperymentem.
08.12.2011
W "Traktacie o naturze ludzkiej" David Hume zauważył, że fakty nie mają nic wspólnego z normami: wiedza o funkcjonowaniu przyrody nie przekłada się na wiedzę o tym, jak powinniśmy
09.11.2011
Dlaczego jesteśmy skłonni do największych poświęceń wobec najbliższych krewnych? Dlaczego pomagamy swoim przyjaciołom? Dlaczego w ogóle pomagamy komukolwiek zamiast być egoistami?

Strony