Artykuły

29.01.2015
Trzydzieści lat temu, w krótkim eseju, zamieszczonym na łamach „Philosophy of Science”, Richard Rudner dowodził, że wypowiadanie sądów wartościujących jest istotną częścią działalności...