XIC

Artykuły

10.10.2016
Jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny bo jesteśmy świadomymi konsekwencji czynów oraz przykazań Prawa Bożego osobami.
10.10.2016
Przemyślmy znane nam dobrze słowa Jezusa, ucieleśnione w Ewangelii według Świętego Marka: „I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi...
10.10.2016
O wolnej woli mówi się dużo w kontekście teologii moralności i teologii Zbawienia, ale także etyki i prawa karnego.
10.10.2016
Zacznijmy nasze rozważania od opisu Ewangelii według Świętego Mateusza.
10.10.2016
W Ewangelii według Świętego Mateusza pada uznawane często za niepokojące, a nawet apokaliptyczne zdanie: „Czuwajcie, gdyż nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie” (Mt 24: 42).
10.10.2016
Codziennie znajdujemy się w licznych sytuacjach gdzie możemy zachować się dobrze lub źle.
10.10.2016
„Jeśli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.
10.10.2016
Żyjący w XIII wieku św. Tomasz z Akwinu, Doktor Kościoła, uznawany jest za jednego z najwybitniejszych myślicieli chrześcijańskich.
10.10.2016
Żyjący na przełomie XII i XIII w. św. Franciszek z Asyżu (właściwie Giovanni Bernardone) jest patronem kupców, harcerzy,wielu zgromadzeń zakonnych oraz badaczy ptaków – ornitologów.
10.10.2016
Współcześni naukowcy często wychodzą ze swych laboratoriów pracowni i sal wykładowych do szerokiej publiczności jako autorzy książek popularnonaukowych czy artykułów prasowych.

Strony