XIC

Artykuły

10.10.2016
Pierwsze wieki chrześcijaństwa to czas jego ekspansji terytorialnej, ale i kształtowania się doktryny na drodze teologicznych dysput i osobistego świadectwa Dobrej Nowiny przez Ojców...
10.10.2016
Księga Przyrody i Księga Objawienia. Rozum i wiara. Nauka i religia. A każdy z nas ma jeden umysł, którym próbuje pojąć jeden świat.

Strony