Urodzony 27 stycznia 1972 r. katolicki duchowny, doktor habilitowany, wykładowca filozofii przyrody i filozofii nauki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; członek Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych; autor książek "Spór o przyczynową strukturę czasu" (Biblos 2008), "Eksperymentalna metafizyka" (Copernicus Center Press 2011), "Niedomknięty bilans wszechświata" (Copernicus Center Press 2014) oraz - napisanych wspólnie z Michałem Hellerem - "Stworzenie i początek wszechświata" (Copernicus Center Press 2013) i "Elementy filozofii przyrody" (Copernicus Center Presss 2014).

Artykuły

09.10.2016
Ks. Tadeusz Pabjan, filozof przyrody: W Kościele istnieje lęk przed ewolucyjną koncepcją świata. Przekonanie, że można go pokonać, ciągle jeszcze nie jest powszechne wśród teologów i...
25.09.2016
Referat dr. Tadeusza Pabjana wygłoszony na seminarium "Filozofia w nauce" zorganizowanym z okazji 75 urodzin ks. prof. Michała Hellera.Tematem wystąpienia jest jeden z...
21.08.2016
Spośród wszystkich teorii współczesnej nauki teoria ewolucji wydaje się najbardziej zagrażać teologicznej koncepcji Boga stwarzającego świat przyrody i kierującego jego rozwojem.
21.08.2016
Jednym z filarów fizyki klasycznej jest zasada lokalności (lokalnej przyczynowości), zgodnie z którą oddzielone przestrzennie obiekty nie mogą oddziaływać na siebie inaczej, jak tylko za...
21.08.2016
Tradycja kwestionowania poprawności szczególnej teorii względności nie cieszy się dobrą sławą w świecie naukowym.
12.03.2016
Za każdym razem, kiedy odwiedzam ks. Michała Hellera – staram się nie robić tego zbyt często, ale czasem nie ma innego wyjścia – mam wyrzuty sumienia, że niepotrzebnie zajmuję...
29.07.2015
Odpowiedź na pytanie o to, co istnieje, i co nie istnieje, jedynie postronnym obserwatorom (lub czytelnikom) może wydawać się oczywista.
29.07.2015
Dla jednych nauka i wiara od zawsze były, nadal są i na zawsze pozostaną w nieuniknionym konflikcie; dla innych ten konflikt jest pozorny i wynika jedynie z niewłaściwego rozumienia...
04.07.2015
XX-wieczna historia wzajemnych relacji pomiędzy nauką i teologią w sposób szczególny związana jest z kosmologią.
01.07.2015
W niektórych publikacjach, dotyczących twierdzenia Bella, można spotkać się z opinią, że twierdzenie to pozwala w sposób ostateczny rozstrzygnąć spór pomiędzy standardowym sformułowaniem...

Strony