Artykuły

25.09.2016
Prelekcja dr. Włodzimierza Skocznego wygłoszona w ramach zorganizowanego w roku akademickim 2010/2011 cyklu wykładów Centrum Kopernika "Nauka i religia" [[{"fid":"9185","...
01.07.2015
W pracach podejmowanych w środowisku OBI, a dotyczących problematyki związanej z filozofią biologii, czy ogólnie z filozofią przyrody ożywionej, można w okresie minionego dziesięciolecia...
02.01.2015
Fizykoteologia, czyli teologia naturalna, powstała w XVII wieku. Pomimo dobrych zamierzeń i autentycznej wiary wielu jej twórców i zwolenników na dłuższą metę okazała się zagrożeniem dla...
27.12.2014
Jakie były pierwsze reakcje wpływowych chrześcijańskich teologów na zaproponowaną przez Karola Darwina teorię ewolucji?
27.12.2014
Wykład ks. dra Włodzimierza Skocznego "Rozum a wiara w renesansie" dotyczy zasadniczo XV i XVI-wiecznej Europy. Rozpoczyna się jednak od przypomnienia, że można mówić o "...
27.12.2012
Jak przebiegał jeden z najsłynniejszych konfliktów pomiędzy religią a nauką?