Artykuły

05.01.2015
Davies przyjmuje postawę krytyczną wobec prostego religijnego tłumaczenia świata. Wykorzystując różne teorie fizyczne — niektóre dziś już obalone — stara się ukazać odpowiedzi na pytania...