s. dr hab. Teresa Obolevitch - filozofka, kieruje Katedrą Filozofii Religii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, współpracuje z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, jest honorowym członkiem Towarzystwa Religijno-Filozoficznego im. W. Sołowjowa w Petersburgu. Autorka ponad 100 prac (w tym 5 książek) z zakresu historii filozofii, filozofii rosyjskiej, problemu relacji między wiedzą a wiarą, tłumaczka literatury filozoficznej.

Artykuły

11.10.2016
Kurs ma na celu wprowadzenie do filozofii rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji między rozumem i wiarą.
04.07.2015
Filozofowie rosyjscy tzw. Srebrnego Wieku uprawiali przede wszystkim metafizykę, niemniej jednak interesowały ich także zagadnienia z pogranicza nauki i religii, przyrodoznawstwa i teologii.
01.07.2015
Problem nauka – wiara zajmuje w pracach Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych jedno z ważniejszych miejsc. Dotyczy on bowiem nie tylko ukazania związków pomiędzy rozmaitymi dyscyplinami...
27.12.2014
W pierwotnym Kościele istniały postawy zarówno wrogie, jak i przyjazne wobec filozofii. Można mówić o różnych napięciach na linii wiedza-wiara, rozum-wiara, Akademia-Kościół, czy też...