Artykuły

01.07.2015
"Wielkość Galileusza jak i Einsteina jest powszechnie uznawana; ale pierwszy z tych dwóch — w przeciwieństwie do tego, którego wspominamy dzisiaj w pałacu apostolskim wobec kolegium...
01.07.2015
Od ponad dziesięciu lat moje badania koncentrują się na życiu i dziele Galileusza. Jest to tematyka bliska historii i filozofii nauki, jednakże nie daje się całkowicie zamknąć w tych ramach.
05.01.2015
List do Castellego, a szerzej kopernikańskie pisma Galileusza, są przełomowym wydarzeniem w historii dialogu nauka-wiara.
04.01.2015
Zagadnienie dotyczące wzajemnych relacji między teologią a nauką nie jest problemem należącym ani do nauki, ani do teologii, a tym mniej nie jest ono problemem socjologicznym czy...