Artykuły

10.10.2016
Idea grzechu pierworodnego znajduje się w samym sercu chrześcijańskiej teologii.
10.10.2016
Księga Rodzaju głosi, że wszyscy ludzie pochodzą od pierwszych rodziców – Adama i Ewy – których Bóg umieścił w rajskim ogrodzie.
10.10.2016
Wbrew obiegowym opiniom, w głównym nurcie chrześcijańskiej teologii od dawna obecne było przekonanie, że Bóg nie musiał stworzył świata w gotowej postaci (jak sugerowałaby dosłowna – czyli...
10.10.2016
Chrześcijańskie Credo nie pozostawia wątpliwości: Bóg istnieje w trzech osobach. Nikt jednak nie wie, co to właściwie znaczy.
10.10.2016
Biblijne opisy stworzenia zawarte w Księdze Rodzaju budzą wiele emocji i napięć, ponieważ ich dosłowna interpretacja nie odpowiada temu, co o początkach wszechświata czy życia na ziemi...