XTL

Artykuły

11.10.2016
Ciekawość jest naturalną reakcją człowieka w zderzeniu z Niezbadanym.
11.10.2016
Pierwsze przykazanie nakłada na chrześcijan niedający się negocjować obowiązek – obowiązek wiary w jedynego, prawdziwego Boga.
11.10.2016
W Credo, którym wyznajemy naszą wiarę, pada określenia Boga jako Stworzyciela "wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych". Czym właściwie są rzeczy niewidzialne? Czy istnieją rzeczy...
11.10.2016
Człowiek jest istotą myślącą i poszukującą. Te jego cechy dały podstawy nauce, ale także nieustannemu postępowi.
11.10.2016
Zgodnie z nauką Kościoła i wiekami Tradycji, świat został stworzony przez Boga „z niczego”.
11.10.2016
Nietrudno dostrzec, że w dzisiejszym świecie święci triumfy „etyka indywidualistyczna”.
11.10.2016
Zacznijmy od znanego fragmentu z Księgi Rodzaju. „Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I...
11.10.2016
Apostoł Tomasz zapytał Jezusa: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”.
10.10.2016
W Księdze Wyjścia Bóg przedstawia się Mojżeszowi w bardzo zastanawiający sposób.
10.10.2016
Wszystko, co żyje na ziemi, jest stworzone przez Boga, a człowiek jest szczególną jego kreacją.