Urodzony w 1957 r. katolicki duchowny, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zainteresowania naukowe: logika, metodologia, stosowanie logiki w filozofii i teologii. Nie unika innych dziedzin nauki, jak również literatury pięknej. 

Artykuły

19.02.2016
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu liturgia słowa przypomina kuszenie Jezusa na pustyni (Łk 4,1-13). Kuszenie to wykorzystuje pewne elementy sztuki argumentacji, jaka stosowana jest od...
11.02.2016
Słowa te, pełniące rolę hasła Wielkiego Postu, są interpretowane jako przypomnienie marności ludzkiego życia, jego ulotności i skierowaniu ku śmierci, ale przecież one przypominają też o...
26.01.2016
Trudno krótkie zdania wymienione między Maryją i Jezusem w Kanie Galilejskiej nazwać dialogiem między Matką i Synem. A jednak to dialog wręcz wzorcowy.
Lucas Cranach Starszy, Raj, 1536, WikiArt.org
20.01.2016
Bóg objawia swoją obecność i swoje prawo w dwóch Księgach: w Księdze Natury i w Księdze Pisma, czyli w Biblii. Do dziś próbujemy z coraz lepszym zrozumieniem czytać obie księgi.
27.01.2015
Zabobony, przesądy są nieodłącznymi towarzyszami człowieka w historii jego myśli.
27.01.2015
Za początek istnienia Koła Krakowskiego przyjmuje się datę 26 sierpnia 1936 roku. W tym dniu w Krakowie odbyło się specjalne spotkanie zorganizowane przez ks. Konstantego Michalskiego w...