Nauki przyrodnicze w poglądach teologów J.H. Newmana i S. Wilbeforce'a, Włodzimierz Skoczny