Relacja 'nauka — religia' w myśli Wernera Heisenberga, Wojciech Grygiel