Filmy

27.12.2014
"Fizykoteologia" była próbą dowodzenia teologicznych tez przy pomocy nauk ścisłych.
27.12.2014
Filozofia materializmu nie była konsekwencją fizyki klasycznej, lecz wzięła się stąd, że niektórzy filozofowie nie spostrzegli, że fizyka wyeliminowała pojęcie materii ze swoich teoretycznyc
27.12.2014
Wykład prof. Bartosza Brożka "Wielka Scholastyka. Rozum w opozycji do wiary" dotyczy relacji między nauką (filozofią) a religią w trzynastowiecznej Europie.
27.12.2014
W XII w. niektórzy filozofowie wyraźnie i stanowczo stanęli po stronie naturalizmu (metodologicznego) i racjonalności, antycypując powstanie nauki we współczesnym rozumieniu.
27.12.2014
W pierwotnym Kościele istniały postawy zarówno wrogie, jak i przyjazne wobec filozofii.
27.12.2012
Jak przebiegał jeden z najsłynniejszych konfliktów pomiędzy religią a nauką?

Strony