Osoby o wysokiej potrzebie domknięcia charakteryzuje pragnienie unikania niejasności. Wolą uzyskać ostateczną odpowiedź – jakakolwiek by ona nie była – byle nie przedłużać stanu niepewności poznawczej. Poszukują w swym życiu porządku i struktury, uciekając od wszelkich sytuacji chaotycznych. Częściej popadają w fanatyzm religijny – teistyczny albo ateistyczny.