Materiały edukacyjne

12.10.2016
W niniejszym wykładzie John Barrow przypomina nam współczesny stan wiedzy na temat Wszechświata a do pytań o niego stosuje metodę rozumowania antropicznego.
12.10.2016
W niniejszym wykładzie profesor Tetsuro Matsuzawa rzuca nowe światło na zagadnienie natury ludzkiej, wykorzystując doświadczenie płynące z wieloletnich badań naczelnych.
12.10.2016
Czy świat miał początek? Dlaczego istniejemy my, ludzie? Czy da się racjonalnie i naukowo mówić o stworzeniu Wszechświata? George Ellis analizuje te kwestie z właściwą sobie przenikliwością.
12.10.2016
Wykład w sposób popularyzatorski przedstawia podstawy łamania kodów oraz historię powstania pierwszych komputerów.
12.10.2016
Wybitny matematyk i kosmolog - Roger Penrose - przystępnie wprowadza w problematykę Konforemnej Kosmologii Cyklicznej, rysując nowy, spekulatywny obraz Wszechświata.
12.10.2016
Celem kursu jest opisanie, czym jest obraz świata, jak w filozofii rozumie się pytanie o istnienie oraz jaka jest rola języka w konstrukcji światoobrazu.
11.10.2016
Jeden z prekursorów tej bardzo młodej dziedziny wyjaśnia, czym zajmuje się i co bada neuroestetyka.
11.10.2016
Czy piękno można zdefiniować w sposób ścisły?
11.10.2016
W wykładzie "Geneza struktury i piękna wszechświata" Julian Barbour kreśli fascynującą wizję początku piękna i struktury wszystkiego, co nas otacza.

Strony