Materiały edukacyjne

11.10.2016
W wykładzie podejmowane są wybrane zagadnienia z zakresu neurobiologicznych i psychologicznych badań nad emocjami.
11.10.2016
Współczesna kognitywistyka chce rzucić światło na ludzką naturę.
11.10.2016
Celem kursu jest omówienie istotnych aspektów dwudziestowiecznych dyskusji dotyczących relacji między nauką a religią.
11.10.2016
Czym jest Pismo Święte? Jak je czytać i jak interpretować? Jak rozumieć trudne stronice Biblii?
11.10.2016
Jak odróżnić naukę od tego, co nią nie jest? Czy wszystkie zjawiska opisane mogą być analogicznie do oddziaływań części mechanicznego zegara? Czym jest naukowe wyjaśnianie?
11.10.2016
Kurs ma na celu wprowadzenie do filozofii rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji między rozumem i wiarą.
11.10.2016
Celem kursu jest przyjrzenie się temu, co wydarzyło się w Europie i na Bliskim Wchodzie pomiędzy ok. VI wiekiem p.n.e. a XV wiekiem n.e.
11.10.2016
Czym jest teologia nauki? Czy taka dyscyplina jest w ogóle możliwa?
08.10.2016
Kurs stanowi przystępne wprowadzenie do teologii.
02.09.2016
Kurs stanowi elementarne wprowadzenie w historię relacji między nauką a wiarą w okresie rewolucji naukowej.

Strony