Materiały edukacyjne

02.09.2016
Pojęcia Boga i Wszechświata są ze sobą współzależne. Zależność ta kryje się choćby w określaniu Boga, jako transcendentnego wobec Wszechświata.
02.09.2016
W ramach kursu "Teoria ewolucji i religia" dr Mateusz Hohol i mgr Łukasz Kwiatek przedstawiają dyskutowane współcześnie problemy, które pojawiają się na styku biologii ewolucyjnej
23.08.2016
Celem kursu prowadzonego przez dr Joannę Barcik jest wskazanie kilku punktów orientacyjnych, pozwalających odnaleźć się we współczesnej debacie filozoficznej na temat religii.
22.08.2016
W trakcie kursu "Elementy religioznawstwa" dr Tomasz Dekert wprowadzi Słuchaczy w wybrane zagadnienia tej niezwykłej dyscypliny.
13.10.2015
Kurs dr. Łukasza Lamży stanowi wprowadzenie w stan współczesnej kosmologii fizycznej.
01.10.2015
"Bóg i Kosmologia" to kurs z serii "nauka i religia" prowadzony przez ks. prof.
18.08.2015
W wykładzie "Mózg i moralność" profesor Patricia Churchland podejmuje zagadnienie biologicznych podstaw opieki, zaufania i współpracy.
18.08.2015
Dlaczego nauka nie wyklucza istnienia Boga? Czy wyjaśnianie naukowe i wyjaśnianie teologiczne mogą się uzupełniać? Dlaczego nauka narodziła się w obrębie kultury chrześcijańskiej?

Strony