Jaki jest bilans kilku wieków współistnienia Kościoła i nauk przyrodniczych?
Dlaczego Wielkie Pytanie nie powoduje, że inne pytania są małe?
W jaki sposób los człowieka jest złączony z losem Wszechświata?

Nie chciałbym stwarzać wrażenia, iż uważam, że głównym zadaniem Kościoła jest patronowanie nauce czy też penetrowanie środowisk naukowych przez odpowiednio wykształconych duchownych. Sądzę natomiast, że uczestniczenie w życiu naukowym współczesności i rozumienie jej przejawów, w stopniu większym niż obecnie, jest jednym z elementów misji Kościoła. Nawet brak wystarczającej liczby duchownych nie powinien usprawiedliwiać rezygnacji z wypełniania tej misji.

Ks. Prof. Michał Heller /fragment książki/

Dane bibliograficzne: Michał Heller, Nowa fizyka i nowa teologia, Copernicus Center Press, Kraków 2014.


Spis treści

Wprowadzenie
Nowe i stare w fizyce i teologii

Część I - Teologia i nauki z różnych punktów widzenia

Rozdział 1
Trzysta lat współistnienia Kościoła i nauk przyrodniczych

Moralność myślenia
Od teologii do nauk
Dwa nurty
Szansa
Co robić?
Uwagi na zakończenie

Rozdział 2
Nowa fizyka – perspektywy trwającej rewolucji

Wprowadzenie
Rewolucja scholastyczna
Rewolucja klasyczna
Rewolucja kwantowo-relatywistyczna
„Nowa fizyka”
W świecie permanentnej rewolucji

Rozdział 3
Konflikt „nauka – wiara” w okresie postpozytywistycznym

Pierwsze fazy konfliktu
Agresywna metoda
Klęska pozytywizmu
Teoria dwu płaszczyzn
Fizycy i filozofowie
Ewolucja metody

Rozdział 4
Archimedes i współczesna teologia

Teologia nauki
Trzy naukowe tradycje
Teza
Nieudana próba
Kilka wniosków

Rozdział 5
Nowa fizyka i nowa teologia

Czego uczy historia?
Dziedzictwo pozytywizmu
Zwrot ku filozofii
Inicjatywy
Tendencje doktrynalne

Część II - Pytania otwarte

Rozdział 6
Ewolucja kosmologiczna – problem i pytania

Ewolucjonizm metodologiczny
Osobliwość początkowej osobliwości
Jak usprawiedliwić początkową osobliwość?
Zasada antropiczna
Nieprawdopodobny początek
Strategia pytań

Rozdział 7
Stworzenie a ewolucja

Program teologii nauki
Dwa punkty widzenia: ewolucja i stworzenie
W stronę teologii stworzenia
O zmianę perspektywy

Indeks nazwisk


Pobierz fragment książki:

Michał Heller, Nowa fizyka i nowa teologia