"Uważam, że przyczyna realnej użyteczności matematyki - nie tylko w fizyce, ale i w biologii, ekonomii etc. - jest tajemnicą".

"Matematyka to jedyna nauka, która umożliwia wyobrażenie sobie tego, co niewidzialne" 

E. di Giorgi