O Prologu Ewangelii według św. Jana

O Prologu Ewangelii według św. Jana

25.07.2016
Czyta się kilka minut
Fragmentem Biblii, który pozwala nam zejść na bodaj najgłębsze poziomy dialogu rozumu i wiary, a potem konsekwentnie nauki i wiary jest prolog Ewangelii św. Jana.
Jan Ewangelista (WikiArt.org)

 Czytany czy słuchany w polskim czy jakimkolwiek współczesnym tłumaczeniu jest interesującym nas aspekcie właściwie niezrozumiały. Stąd też musimy sięgnąć do tekstu oryginału greckiego, aby odkryć niesłychaną głębię i doniosłość tego tekstu. Nie będę go komentował w całości, bo to przekroczyłoby ramy homilii. Skupię się zaledwie na pierwszych jego wersetach. Otóż w tłumaczeniu polskim pierwsze jego słowa brzmią: Na początku było Słowo… Nic tu nie wskazuje na dialog rozumu i wiary, czy nauki i wiary, a już tu ukrywa się przemożny potencjał tegoż dialogu. Po grecku tekst ten brzmi: Eν αρχη ην ο λογοϛ... Niech nam wystarczą na razie te pięć słów, a nawet cztery, bo jedno z nich jest rodzajnikiem. Otóż, pośród pierwszych słów swej Ewangelii ewangelista Jan umieszcza dwa najważniejsze terminy filozofii greckiej: αρχη i λογοϛ. Te słowa sprawiały, że wykształconym Grekom, którzy słuchali prologu Ewangelii św. Jana otwierały się wszystkie registry. To najważniejsze i najpierwotniejsze terminy technicznej filozofii greckiej. Filozofia grecka zaczyna się bowiem od pytania: Co jest αρχη? Bo też słowo αρχη nie znaczy, jak zdaje się to sugerować polskie tłumaczenie, tylko początek. Najlepszy słownik grecko-polski Z. Abramowiczówny wylicza aż kilkanaście znaczeń tego terminu. Dla filozofii zaś najważniejsze z nich to: zasada, fundament, pierwsza przyczyny, władza… Tak więc pytanie pierwszych filozofów greckich nie było pytaniem o zwykły początek. Było pytaniem o zasadę, przyczynę i podstawę całej rzeczywistości i zarazem o to, co całą to rzeczywistością rządzi. Różne na to pytanie padały odpowiedzi: a że to woda (Tales), że bezkres (Anaksymander), że powietrze (Anaksymenes), że ogień (Heraklit), że ziemia (Ksenofanes), że liczba (Pitagoras). Także u późniejszych filozofów okresu klasycznego czy hellenistyczne słowo to odgrywa bardzo ważną rolę. Dość powiedzieć, że w dziełach Platona występuje ono ponad 400 razy, a w dziełach Arystotelesa nawet ok. 750 razy. Już u pierwszych filozofów też αρχη zaczyna mieć charakter boski. Tak jest przede wszystkim u Anaksymandra, ale innym ta idea nie jest obca.

Podobnie jest i z terminem λογοϛ. Także ono nie oznacza tylko słowo. Wspomniany słownik Z. Abramowiczówny wylicza ponad 40 jego znaczeń. Widzimy zatem, jakie bogactwo treści może się za nim kryć. Nas interesuje jednak jego filozoficzne znaczenie. Do filozofii jako termin techniczny wprowadził to słowo Heraklit z Efezu. To też początki filozofii greckiej. Otóż Heraklit, obserwując świat, doszedł do wniosku, że wszystko w nim podlega zmienności. Słynnym stało się jego powiedzenie, iż wszystko płynie -  παντα ρει. Zadał sobie jednak pytanie: Skoro wszystko się zmienia i nic nie trwa, to jak to możliwe, że cały ten wszechświat nie zamienia się w chaos, lecz jest podziwu godnym obrazem porządku i piękna? Co sprawia, że istnieje w nim harmonia i ład? Reflektując nad tym, doszedł do wniosku, że musi być jakieś prawo, które tym kieruje i prawo to nazwał właśnie Logosem. Odtąd pod terminem λογοϛ zaczęto rozumieć w filozofii rozumne prawo wszechświata, czy nawet rozum wszechświata. U kolejnych filozofów greckich termin ten stawał się coraz ważniejszy, a szczyty osiągnął w filozofii stoickiej i w filozofii żydowskiej Filona Aleksandryjskiego. Także ten termin nabywał w filozofii coraz bardziej cech boskich.

Tak więc kiedy św. Jan na początku swej Ewangelii użył tych dwu terminów, dotknął dwu najważniejszych filarów greckiej rozumowej refleksji nad światem, tego, co możemy bez wątpienia nazwać ówczesną nauką i fundamentem nauki współczesnej. Ostatecznie przecież i dzisiejsza nauka szuka prawa, które rządzi cały światem i go wyjaśnia i nie ma co do tego wątpliwości, że jest to prawo rozumne. Zadaje sobie też to fundamentalne pytanie, z czego ten wszechświat jest zbudowany, od czego się zaczął i ku czemu zmierza. Ewangelista i wiara dążeń tych nie tylko nie negują, ani nie lekceważą, ale sięgają po to, co rozumowe rozważania dopełnia, po ten wymiar, który ludzki rozum może zaledwie musnąć – czyli po rzeczywistość duchową wszechświata. Widać to bardzo wyraźnie w następnych wersetach prologu, który pokazuje, jak Logos nie tylko jest prawem wszechświata, od którego wszystko i przez którego wszystko się stało i się dzieje, ale jak też Boskim Logosem, jak jest Synem, Osobą, która wchodzi w historię świata i ludzkości. Prolog Ewangelii św. Jana nie tylko nie wyklucza rozumu i nauki, ale je integruje w jedną wielką rzeczywistość, w której rozum i wiara nie tylko się sobie nie przeciwstawiają, ale stanowią harmonię w Jezusie Chrystusie. Klemens Aleksandryjski reflektując nad Biblią, a więc światem wiary, i nad filozofią grecką, czyli światem rozumu, postawi retoryczne pytanie: czyż filozofia grecka nie prowadziła żywiołu helleńskiego do Chrystusa, tak jak Żydów prowadziło Prawo Mojżeszowe?

Ten materiał jest bezpłatny, bo Fundacja Tygodnika Powszechnego troszczy się o promowanie czytelnictwa i niezależnych mediów. Wspierając ją, pomagasz zapewnić "Tygodnikowi" suwerenność, warunek rzetelnego i niezależnego dziennikarstwa. Przekaż swój datek:

Dodaj komentarz

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach komentarzy do Materiałów udostępnianych przez Usługodawcę.

Zapoznaj się z Regułami forum

Jeśli widzisz komentarz naruszający prawo lub dobre obyczaje, zgłoś go klikając w link "Zgłoś naruszenie" pod komentarzem.

Zaloguj się albo zarejestruj aby dodać komentarz