Refleksje homiletyczne

11.10.2016
Kościół nie może przeciwstawiać się naukowemu poznaniu. To tak, jakby odmawiał poznawania Boga.
11.10.2016
Ciekawość jest naturalną reakcją człowieka w zderzeniu z Niezbadanym.
11.10.2016
Pierwsze przykazanie nakłada na chrześcijan niedający się negocjować obowiązek – obowiązek wiary w jedynego, prawdziwego Boga.
11.10.2016
W Credo, którym wyznajemy naszą wiarę, pada określenia Boga jako Stworzyciela "wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych". Czym właściwie są rzeczy niewidzialne?
11.10.2016
Trudno chyba o bardziej wyrazisty przykład przeciwstawiania wiary i nauki niż ten, gdy mowa jest o cudach.
11.10.2016
Sytuacja katolika w kosmosie jest dość skomplikowana...
11.10.2016
Życie pozaziemskie to nie jest kwestia rodem z science-fiction. Nauka coraz śmielej szuka śladów życia w kosmosie. A to stawia nowe wyzwania teologom. I nie tylko im.
11.10.2016
Człowiek jest istotą myślącą i poszukującą. Te jego cechy dały podstawy nauce, ale także nieustannemu postępowi.
11.10.2016
Zgodnie z nauką Kościoła i wiekami Tradycji, świat został stworzony przez Boga „z niczego”.
11.10.2016
Nietrudno dostrzec, że w dzisiejszym świecie święci triumfy „etyka indywidualistyczna”.

Strony