Refleksje homiletyczne

11.10.2016
Zacznijmy od znanego fragmentu z Księgi Rodzaju.
11.10.2016
Apostoł Tomasz zapytał Jezusa: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”.
10.10.2016
W Księdze Wyjścia Bóg przedstawia się Mojżeszowi w bardzo zastanawiający sposób.
10.10.2016
Wszystko, co żyje na ziemi, jest stworzone przez Boga, a człowiek jest szczególną jego kreacją.
10.10.2016
Idea grzechu pierworodnego znajduje się w samym sercu chrześcijańskiej teologii.
10.10.2016
Wbrew obiegowym opiniom, w głównym nurcie chrześcijańskiej teologii od dawna obecne było przekonanie, że Bóg nie musiał stworzył świata w gotowej postaci (jak sugerowałaby dosłowna – czyli n
10.10.2016
Chrześcijańskie Credo nie pozostawia wątpliwości: Bóg istnieje w trzech osobach. Nikt jednak nie wie, co to właściwie znaczy.
10.10.2016
Przemyślmy znane nam dobrze słowa Jezusa, ucieleśnione w Ewangelii według Świętego Marka: „I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię.
10.10.2016
Zacznijmy nasze rozważania od opisu Ewangelii według Świętego Mateusza.
10.10.2016
W Ewangelii według Świętego Mateusza pada uznawane często za niepokojące, a nawet apokaliptyczne zdanie: „Czuwajcie, gdyż nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie” (Mt 24: 42).

Strony