Refleksje homiletyczne

29.12.2014
Jedną z charakterystycznych cech europejskiej kultury – a więc i nas, jej nosicieli – jest świadomość historyczna, czyli świadomość tego, że jesteśmy ogniwem długiego ciągu rozwojowego, że k
29.12.2014
Zwykle o Bożym Narodzeniu myślimy przez mgiełkę legendy i wspomnień z dzieciństwa, tymczasem to była rewolucja największa w dziejach ludzkości.
27.12.2014
Groby i sarkofagi pierwszych chrześcijan są dla nas ważnym świadectwem tego, co się kiedyś wydarzyło.

Strony