Refleksje homiletyczne

10.10.2016
„Jeśli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.
10.10.2016
Żyjący w XIII wieku św. Tomasz z Akwinu, Doktor Kościoła, uznawany jest za jednego z najwybitniejszych myślicieli chrześcijańskich.
10.10.2016
Żyjący na przełomie XII i XIII w. św. Franciszek z Asyżu (właściwie Giovanni Bernardone) jest patronem kupców, harcerzy,wielu zgromadzeń zakonnych oraz badaczy ptaków – ornitologów.
10.10.2016
Pierwsze wieki chrześcijaństwa to czas jego ekspansji terytorialnej, ale i kształtowania się doktryny na drodze teologicznych dysput i osobistego świadectwa Dobrej Nowiny przez Ojców Kościoł
10.10.2016
Księga Przyrody i Księga Objawienia. Rozum i wiara. Nauka i religia. A każdy z nas ma jeden umysł, którym próbuje pojąć jeden świat.
29.09.2016
Jak co roku w dniach od 18 do 25 stycznia obchodzimy w Kościele tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
29.09.2016
Początek nowego to okres przewidywania, planowania na przyszłość.
29.09.2016
Czy w Piśmie Świętym jest zawarta jakaś filozofia?
29.09.2016
Teksty biblijne mówią nam dzisiaj o mądrości.
29.09.2016
W dzisiejszym czytaniu prorok Izajasz opowiada o wielkiej wizji, jaka roztoczyła się przed jego oczami.

Strony