Refleksje homiletyczne

25.07.2016
Apostołowie prosili Jezusa „Dodaj nam wiary” (Łk 17,5). Dla osób wierzących prośba ta wydaje się racjonalna. Gdybyśmy stali przed Synem Bożym podobnie byśmy prosili.
25.07.2016
W Księdze Rodzaju, w tak zwanym drugim opisie stworzenia człowieka czytamy: „Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek
25.07.2016
Tajemnica Kosmosu jest niesamowita. Wydaje się nam, jakbyśmy żyli w wielkiej bańce mydlanej, na której przesuwają się gwiazdy, Słońce i Księżyc.
25.07.2016
Ludzka mowa jest przepełniona paradoksami. Rozpina się pomiędzy przyrodą a społecznością.
25.07.2016
O ile wielkie średniowieczne syntezy filozoficzne Tomasza z Akwinu, czy Dunsa Szkota, zapoczątkowane myślą Anzelma z Canterbury fides quaerens intellectum (lat.
25.07.2016
Fragmentem Biblii, który pozwala nam zejść na bodaj najgłębsze poziomy dialogu rozumu i wiary, a potem konsekwentnie nauki i wiary jest prolog Ewangelii św. Jana.
25.07.2016
Można by mieć nadzieję, że nauka niezawodnie powadzi człowieka na wyżyny humanizmu, a nawet że jest bezwzględnie pewną ścieżką do Boga.
25.07.2016
W jednym ze swoich przemówień święty filozof, papież Jan Paweł II, zgodnie z wielką tradycją potwierdził i na wiele sposobów argumentował za tym, że kultura jest właściwym sposobem istnienia
25.07.2016
Świat uczonych ciągle jest niezadowolony z siebie.
25.07.2016
Belgijski logik i filozof, Jean Ladriére, w książce Nauka, świat i wiara stwierdza: „(...) postawa nauki stwarza nowy typ człowieka. Nauka jest naprawdę czynnikiem kształtującym.

Strony