Refleksje homiletyczne

25.07.2016
W dokumentach Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) można odczytać takie słowa: „[...] Towarzystwo potwierdza właściwą sobie opcję gruntownej formacji swoich przyszłych kapłanów poprzez studia z
25.07.2016
Na temat betlejemskiej gwiazdy, prowadzącej Mędrców ze Wschodu do Pana Jezusa, stawiano wiele hipotez, skupiając się często jedynie na zjawisku kosmicznym.
25.07.2016
W świetle objawienia judeo-chrześcijańskiego wiemy, że Bóg stworzył człowiek na swój obraz i podobieństwo. O tym szczególnie dobitnie czytamy w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju.
25.07.2016
W życiu ludzkim, gdy patrzymy na nie w pełni, jest i chwała, ale jest też krzyż, dlatego Jezus Chrystus przeszedł drogę krzyżową, która wyznacza sens naszym krzyżom.
25.07.2016
W życiu doświadczamy różnych fluktuacji, wahań, zmienności.
25.07.2016
Przywołując myśl Soborową, papież Jan Paweł II mówi o podwójnym porządku poznania, pierwszym na mocy rozumu naturalnego, drugim za pomocą wiary (Fides et ratio, 9).
25.07.2016
W drugiej części swojego dzieła, zatytułowanego Jezus z Nazaretu, Ojciec Święty Benedykt XVI, relacjonując szyderstwa, rzucane pod adresem ukrzyżowanego Chrystusa, wskazuje, iż w ten sposób
25.07.2016
Napięcia pomiędzy nauką i wiarą ujawniają się w dyskusjach na temat różnych problemów. Jednym z nich jest kwestia człowieka.
25.07.2016
Wydaje się, że nauki zniewolić się nie da, gdyż ma ona do czynienia z prawdą.
25.07.2016
Na początku drugiej połowy XX wieku skonstatowano, że istnieją obok siebie w świecie Zachodnim dwa odmienne sposoby ujmowania świata, dwie kultury.

Strony