Refleksje homiletyczne

29.01.2016
Co roku, od dwóch tysięcy lat, obchodzimy pamiątkę Narodzenia Jezusa Chrystusa. Ale co roku trochę inaczej, bo historia biegnie naprzód. Dlatego co roku On przychodzi na trochę inny świat.
29.01.2016
Matkę Bożą otaczamy wielkim kultem, ale Ewangelie mówią o niej bardzo mało. Pozostaje ona w cieniu swego syna.
26.01.2016
Trudno krótkie zdania wymienione między Maryją i Jezusem w Kanie Galilejskiej nazwać dialogiem między Matką i Synem. A jednak to dialog wręcz wzorcowy.
21.01.2016
Nie musimy odkrywać Dekalogu na nowo. Zawsze jest z nami. Ale czasem trzeba sobie o nim przypomnieć.
21.01.2016
W życiu musi się nieustannie wybierać. Nie można uciec od wybierania.
21.01.2016
Dzisiejsza Ewangelia (Mt 6,24-34) nie wymaga komentarza. Jej przesłanie jest przejrzyste.
Lucas Cranach Starszy, Raj, 1536, WikiArt.org
20.01.2016
Bóg objawia swoją obecność i swoje prawo w dwóch Księgach: w Księdze Natury i w Księdze Pisma, czyli w Biblii. Do dziś próbujemy z coraz lepszym zrozumieniem czytać obie księgi.
20.01.2016
Świat i jego funkcjonowanie od zawsze pobudzają gatunek Homo sapiens do szukania wyjaśnień.
26.10.2015
Dlaczego Bóg milczy? Dlaczego, badając Wszechświat, nigdzie Go nie widzimy? Dlaczego tak umiejętnie ukrywa się przed ludzkim wzrokiem?
26.10.2015
To wszystko, do czego możemy dojść własnym rozumem, a więc to, że istnieje Bóstwo, w którym „poruszamy się i jesteśmy”, stanowi przedmiot tak zwanej teologii naturalnej.

Strony