Refleksje homiletyczne

26.10.2015
Są oczywiście różne książki: dobre, wartościowe, nudne, byle jakie, śmieciowe… Są również dwie Księgi (już nie książki, naprawdę Księgi) – najważniejsze, nie mające sobie równych: Biblia – K
14.10.2015
W pierwszej komórce, która – nieudolnie jeszcze – zatętniła życiem, było już wpisane jego przyszłe bogactwo i dynamika.
30.01.2015
Światło odgrywa niezwykle ważną rolę w symbolice chrześcijańskiej. Wystarczy chociażby sięgnąć do prologu Ewangelii według św.
29.01.2015
Biblijna opowieść o Trzech Królach ze wschodu, składających nowo narodzonemu w betlejemskiej stajence Chrystusowi, znana jest w chrześcijańskim kręgu kulturowym praktycznie każdemu od kołysk
29.01.2015
Jeszcze rok temu może zastanawialiśmy się, czy może się wydarzyć coś zaskakującego. Wydawało się, że jesteśmy w stanie z dużym prawdopo¬do-bieństwem przewidywać przyszłość
29.01.2015
Jest faktem, któremu trudno zaprzeczyć, że naród izraelski, w ciągu swojej długiej historii, czekał na Mesjasza.
29.01.2015
Dzisiejszej nocy Bóg Wszechmocny i Nieskończony po raz pierwszy zobaczył świat ludzkimi oczami.
29.01.2015
Gdzieś w jakimś kościele, ileś tam lat temu, polała się odrobina wody po czole małego dziecka. To byłem ja - zostałem wówczas ochrzczony.
29.01.2015
Gdybyśmy zrobili ranking, o czym się najczęściej dzisiaj w świecie mówi, jakimi słowami najbardziej naszpikowane są fale eteru, to myślę, że byłyby to dwa wyrazy: pieniądz i miłość.
29.01.2015
Zmiana życiowej orientacji zawsze jest pewnego rodzaju szokiem, zwłaszcza gdy wszystko trzeba poobracać o 180 stopni.

Strony