Samorozwój dla bliźniego

Samorozwój dla bliźniego

11.10.2016
Czyta się kilka minut
Nietrudno dostrzec, że w dzisiejszym świecie święci triumfy „etyka indywidualistyczna”.
Rembrandt, Dobry Samarytanin (WikiArt.org)
S

Szerzy się kult jednostki, przy czym podziwia się i śledzi życie już nie tylko wybitnych osobistości z najwyższych kręgów kultury, sztuki czy nauki, które mogłyby swoim światłym postępowaniem stanowić godny naśladowania przykład. Coraz częściej na świeczniku stawiamy również antywzory, postaci oprócz wystudiowanej kontrowersyjności nie wnoszące niczego wartościowego, znane tylko i wyłącznie z tego, że są znane.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jesteśmy my sami. Stylizując swoje życie w mediach społecznościowych, wygładzając zmarszczki w programach graficznych, poświęcając wiele czasu i energii na zabieganie o różnego typu „lajki”, od najwcześniejszych lat wpajamy dzieciom, że powinny się wyróżniać na tle rówieśników. Ustawiamy je - bywa, że nie do końca świadomie - w blokach startowych wyścigu, w którym liczy się tylko wygrana. Nie wszystkiesą w stanie udźwignąć ten ciężar. Za wszelką cenę starają się więc znaleźć coś, w czym mogłyby być lepsze niż inni – choćbymiałoby to być nagrywanie i publikowanie obscenicznych filmików w internecie.

Można by powiedzieć:owszem, ludzie błądzą, ale właściwie cóż złego jest w dążeniu do samorozwoju jako takim? Dlaczego sama chęć rozwojumiałaby być niewłaściwa? Przecież w pierwszym liście do Tesaloniczan święty Paweł wprost mówi: „zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili” (1 Tes 4, 11)!

Pytanie jednak, jak daleko można zajść w pojedynkę. Spójrzmy na współczesną naukę. O ile w humanistyce nadal jest miejsce na samorodnych geniuszy, o tyle trudno byłoby dzisiaj o nowego Edisona. Kiedy pierwszy raz otworzymy dowolny artykuł z liczącego się w świecie czasopisma, uderzy nas zapewne niekończąca się lista nazwisk autorów opublikowanych badań. Odkrycia naukowe czy skoki technologiczne to obecnie w większości owoc pracy całych zespołów ludzi, z których każdy dokłada swoją cegiełkę, często nawet nie wiedząc dokładnie, gdzie zostanie ona wbudowana. Pracownicy CERN-u – wielkiego ośrodka badawczego na granicy Francji i Szwajcarii, w którym prowadzi się badania nad podstawami fizyki – nadzorujący codzienne działanie Wielkiego Zderzacza Hadronów mogą nie mieć bezpośredniego kontaktu z osobami opracowującymi zebrane dane, ale to właśnie współpraca tych (i wielu innych) ekip prowadzi do otrzymywania przełomowych wyników. Każdy nowy lek jest wypadkową wspólnego wysiłku biochemików opracowujących nowe składniki aktywne, lekarzy przeprowadzających badania kliniczne, statystyków, inżynierów… Oczywiście, grupom tym przewodzą konkretni naukowcy, ale nikt nie działa w próżni, odizolowany od reszty.

Pohamowanie własnej, indywidualnej ambicji, by móc współdziałać na rzecz dobra całego, większego projektu, to tylko pierwszy krok na drodze ku lepszej przyszłości. W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes Ojciec Święty Paweł VI naucza: „natura intelektualna natury ludzkiej udoskonala się i powinna doznać udoskonalenia przez mądrość, która umysł człowieka  łagodnie pociąga ku poszukiwaniu i umiłowaniu tego, co prawdziwe i dobre (…) Epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje takiej mądrości, która by wszelkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkimi”.  „Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość” (2 P 1, 5-9).

Doskonalenie się– czy to w jakiejś dyscyplinie naukowej, czy też realizowane na gruncie zupełnie prywatnym – potrzebuje celu, inaczej w ostatecznym rozrachunku pozostanie tylko pustym pragnieniem bycia zauważonym. Głębszego sensu  może nadać mu chęć działania na korzyść bliźniego. Jego Świątobliwość Paweł VI dał temu wyraz, przypominając, że zaliczanie solidarności społecznej do głównych obowiązków dzisiejszego człowieka oraz przestrzeganie jej powinno być dla osób wierzących rzeczą świętą. W dzisiejszym, bardziej niż kiedykolwiek zjednoczonym i zarazem podzielonym świecie, pełnym olbrzymich nierówności niemal na każdym polu, musimy nauczyć się odczytywać słowa takie jak „sukces”, „osiągnięcia”, „wynik” czy „odkrycie” z zupełnie nowej perspektywy.

Nie chodzi bynajmniej o stłumienie naturalnego pragnienia wzrostu – nikt nie wymaga, żeby uczeni nagle porzucili laboratoria i poświęcili się całkowicie na przykład pracy w hospicjum. Nasz wrodzony pęd do wiedzy należy jednak kanalizować i kierunkować tak, by jak najwięcej osób mogło z niego skorzystać. „Obowiązek sprawiedliwości i miłości coraz lepiej jest wypełniany przez to, że każdy, przyczyniając się do wspólnego dobra wedle własnych uzdolnień i potrzeb innych ludzi, przyczynia się również do rozwoju instytucji czy to publicznych, czy prywatnych i pomaga tym, które służą zmianie na lepsze życiowych warunków ludzi”. Mając na uwadze te słowa Ojca Świętego, spróbujmy, zamiast wrzucać kolejne zdjęcie na Instagram, poczuć się - jak młody laborantpracujący nad nową procedurą medyczną – niezbędnym trybem w maszynie pracującej na lepsze jutro całej społeczności.

 

Ten materiał jest bezpłatny, bo Fundacja Tygodnika Powszechnego troszczy się o promowanie czytelnictwa i niezależnych mediów. Wspierając ją, pomagasz zapewnić "Tygodnikowi" suwerenność, warunek rzetelnego i niezależnego dziennikarstwa. Przekaż swój datek:

Dodaj komentarz

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach komentarzy do Materiałów udostępnianych przez Usługodawcę.

Zapoznaj się z Regułami forum

Jeśli widzisz komentarz naruszający prawo lub dobre obyczaje, zgłoś go klikając w link "Zgłoś naruszenie" pod komentarzem.

Zaloguj się albo zarejestruj aby dodać komentarz