Technologia dla drugiego człowieka

Technologia dla drugiego człowieka

11.10.2016
Czyta się kilka minut
Człowiek jest istotą myślącą i poszukującą. Te jego cechy dały podstawy nauce, ale także nieustannemu postępowi.

 

„Kto się boi Pana, dobrze pokieruje swoją przyjaźnią,
bo jaki jest on, taki i jego bliźni.
Synu, od młodości swej staraj się o naukę,
a będziesz ją nabywał aż do siwizny.
Jak oracz i siewca przystępuj do niej
i czekaj na dobry jej plon;
trochę się utrudzisz pracując nad nią,
ale wnet będziesz spożywał jej owoce.
Jakże bardzo twarda jest dla nieuków,
a lekkoduch w niej nie wytrwa.
Jak potężny kamień próby go przytłoczy
i nie będzie zwlekał z jej odrzuceniem.
Mądrość bowiem, zgodnie ze swą nazwą,
nie dla wielu jest dostrzegalna.” Mądrość Syracha 6:17-22

Człowiek jest istotą myślącą i poszukującą. Te jego cechy dały podstawy nauce, ale także nieustannemu postępowi. Już od początku istnienia człowiek dążył do polepszenia i uproszczenia swojego życia, od ognia, czy pierwszych narzędzi łowieckich, przez udoskonalanie schronień/domostw, potem wynalazek koła, który zmienił funkcjonowanie świata, ale także te, o których łatwo zapomnieć, jak tkaniny czy barwniki, dzięki którym możemy podziwiać najstarsze zachowane rysunki skalne. Wynalazki sprawiły, że człowiekowi żyło się łatwiej, ale także doprowadziły do głębokich przemian społecznych, jak w przypadku pisma, papieru, prasy czy mass mediów. Każda dziedzina działalności człowieka ulegała postępowi, który nie zawsze był przyjmowany jako pozytywny, jednak, jak dowodzi historia, nie ma przed nim ucieczki.

Współcześnie także postęp nie zwalnia, a wynalazki towarzyszą życiu człowieka w każdym jego aspekcie. W ostatnich dziesięcioleciach największy wpływ na życie społeczne  zauważyć można w sferze technologii związanych z użyciem komputerów i urządzeń mobilnych oraz spowodowanych powszechnością użycia łączności internetowej nowych kanałów komunikacyjnych. Dziś możemy w każdej chwili porozmawiać z osobą znajdującą się na innym kontynencie, także poprzez wideokonferencję, co powoduje zmniejszanie się mentalnej odległości między ludźmi. Przyjrzeć możnaby się także temu, co te zmiany powodują dla naszego postrzegania ludzkości. Czy dzięki zmniejszeniu się odległości i łatwości komunikacji jesteśmy sobie jako ludzie bliżsi? Czy może wprost przeciwnie postęp technologiczny ostatnich lat oddalił nas od siebie, spowodował degradację więzów i jedności społecznej?

Papież Franciszek wypowiada się o technologii w sposób pozytywny, ale ostrzega nas także przed jej ciemnymi stronami:

„Dołącza się do tego dynamika mediów i świata cyfrowego, gdy staje się wszechobecna, nie sprzyjając rozwojowi zdolności do mądrego życia, głębokiego myślenia, wielkodusznego miłowania. Wielkim mędrcom przeszłości groziłoby w tym kontekście, że będą świadkami, jak ich mądrość jest przytłumiana pośród rozpraszającego zgiełku informacyjnego. Konieczny jest wysiłek, aby środki te stały się bodźcem do nowego rozwoju kulturalnego ludzkości, a nie degradacją jej najgłębszego bogactwa. Prawdziwej mądrości, owocu refleksji, dialogu i wielkodusznego spotkania między ludźmi, nie osiąga się jedynie na drodze gromadzenia danych, prowadzącego do przesytu i zamętu w swego rodzaju skażeniu umysłowym.”

Technologia powstaje jednak, aby zaspokajać nasze najgłębsze potrzeby, jak choćby potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem.Franciszek przestrzega nas przed uczynieniem naszych kontaktów z innymi ludźmi technicznymi i bezosobowymi – czy mówimy o kontaktach bezpośrednich czy też dokonujących się na przykład za pośrednictwem internetu. „Równocześnie istnieje tendencja do zastąpienia realnych relacji z innymi, ze wszystkimi związanymi z nimi wyzwaniami, przez pewien typ komunikacji za pośrednictwem internetu. Pozwala to na selekcjonowanie lub eliminowanie relacji według naszego uznania. W ten sposób rodzi się nowy rodzaj sztucznych emocji, które mają więcej wspólnego z urządzeniami i ekranami niż z osobami i przyrodą. Obecne środki pozwalają nam komunikować się oraz dzielić wiedzą i uczuciami. Jednak czasami uniemożliwiają nam bezpośredni kontakt z niepokojem, wstrząsem, radością bliźniego oraz złożonością jego doświadczenia osobistego. Nie powinno więc dziwić, że wraz z przytłaczającą podażą tych produktów narasta głęboka melancholia i niezadowolenie w relacjach międzyosobowych czy też niebezpieczna izolacja.”

Franciszek ostrzega w przytoczonym fragmencie przed pobieżnym i nieprzemyślanym użyciem technologii, ale w swej Encyklice pisze także o potrzebie wykorzystania nowych technologii do pomocy drugiemu człowiekowi oraz włączenia młodych ludzi w czynienie dobra, zwłaszcza dla biednych i potrzebujących. Papież nazwał internet darem od Boga! Darem, który oferuje ogromne możliwości spotkań i solidarności. Przestrzega jednakże przed nadmiarem informacji i prędkością, z jaką są one przekazywane, co źle wpływa na ludzką zdolność do refleksji oraz zauważa, że poprzez swoją otwartość internet jest miejscem umieszczania informacji służącym własnym celom czy interesom, a niekoniecznie zgodnych z prawdą.

Cyfrowy świat można określić jako publiczny plac i miejsce spotkań, w którym powinniśmy pamiętać o czymś bardzo istotnym: mimoże nie widzimy bezpośrednio drugiego człowieka, to jest on jak najbardziej realny, ma godność i zasługuje na szacunek. Powinniśmy być odpowiedzialni za nasze słowa publikowane na portalach społecznościowych, czy forach i nie krzywdzić nimi innych osób. Internet i nowe technologie powstające wskutek rozwoju nauk powinny być wykorzystywane dla powszechnego dobra, dla łączności z drugim człowiekiem i dzielenia się nadzieją oraz pracą nad ulepszaniem świata.

Ten materiał jest bezpłatny, bo Fundacja Tygodnika Powszechnego troszczy się o promowanie czytelnictwa i niezależnych mediów. Wspierając ją, pomagasz zapewnić "Tygodnikowi" suwerenność, warunek rzetelnego i niezależnego dziennikarstwa. Przekaż swój datek:

Dodaj komentarz

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach komentarzy do Materiałów udostępnianych przez Usługodawcę.

Zapoznaj się z Regułami forum

Jeśli widzisz komentarz naruszający prawo lub dobre obyczaje, zgłoś go klikając w link "Zgłoś naruszenie" pod komentarzem.

Zaloguj się albo zarejestruj aby dodać komentarz