Eseje

21.08.2016
Spośród wszystkich teorii współczesnej nauki teoria ewolucji wydaje się najbardziej zagrażać teologicznej koncepcji Boga stwarzającego świat przyrody i kierującego jego rozwojem.
21.08.2016
Filozofów dość powszechnie przeciwstawia się naukowcom.
21.08.2016
Czy Wszechświat musi się podporządkowywać naszym „wyobrażeniom makroskopowym”?
21.08.2016
Mówi się ostatnio dużo o roli przypadku w ewolucji Wszechświata, w szczególności o jego roli w ewolucji biologicznej.
21.08.2016
Pojęcie osoby jest trwale obecne w dyskursie etycznym i pełni w nim ważną rolę.
04.07.2015
XX-wieczna historia wzajemnych relacji pomiędzy nauką i teologią w sposób szczególny związana jest z kosmologią.
04.07.2015
Filozofowie rosyjscy tzw. Srebrnego Wieku uprawiali przede wszystkim metafizykę, niemniej jednak interesowały ich także zagadnienia z pogranicza nauki i religii, przyrodoznawstwa i teologii.
01.07.2015
Leibnizowi nie brak było geniuszu, ale był zajęty zbyt wieloma sprawami (nie tylko związanymi z nauką i filozofią), by uparcie i systematycznie skoncentrować się na jednym temacie.
01.07.2015
Stosunek nauki do teologii, a także rola, jaką ta pojęciowa opozycja odgrywa w sporze pomiędzy religią i ateizmem, zawsze były jednym z głównych ośrodków światopoglądowej debaty.
01.07.2015
"Wielkość Galileusza jak i Einsteina jest powszechnie uznawana; ale pierwszy z tych dwóch — w przeciwieństwie do tego, którego wspominamy dzisiaj w pałacu apostolskim wobec kolegium kar

Strony