Eseje

01.07.2015
Od ponad dziesięciu lat moje badania koncentrują się na życiu i dziele Galileusza. Jest to tematyka bliska historii i filozofii nauki, jednakże nie daje się całkowicie zamknąć w tych ramach.
01.07.2015
Problem nauka – wiara zajmuje w pracach Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych jedno z ważniejszych miejsc.
29.01.2015
Dlaczego język religijny jest tak nasycony antropomorfizmami i tak silnie związany z potocznymi wyobrażeniami?
29.01.2015
Trzydzieści lat temu, w krótkim eseju, zamieszczonym na łamach „Philosophy of Science”, Richard Rudner dowodził, że wypowiadanie sądów wartościujących jest istotną częścią działalności nauko
29.01.2015
W tradycyjnym pozytywistycznym ujęciu nauki nie przewidywano miejsca dla wartości.
27.01.2015
Zabobony, przesądy są nieodłącznymi towarzyszami człowieka w historii jego myśli.
05.01.2015
Co chciał powiedzieć wielki logik, wskazując na możliwość skonstruowania teorii (na wzór teorii naukowych), której dziedzina obejmowałaby również świat transempiryczny?
05.01.2015
Stenogramu krótkiej rozmowy pomiędzy K. Gödlem i R. Carnapem na temat dialogu pomiędzy nauką i teologią, którą uczeni ci przeprowadzili 13 XI 1940 r.
05.01.2015
W przypadku koncepcji biskupa Hippony, tym jedynym bytem absolutnie nieskończonym była wszystko obejmująca wiedza Boża.

Strony