Eseje

05.01.2015
Jednym z najbardziej niebezpiecznych wyzwań, jakie stanęły przed chrześcijaństwem pierwszych wieków, były dualistyczne nurty religijno-filozoficzne określane wspólnym mianem gnostycyzmu.
05.01.2015
Stosunki pomiędzy religią a nauką w ciągu ostatnich trzech stuleci przeszły od konfliktu do wzajemnego otwarcia się i dialogu.
05.01.2015
Davies przyjmuje postawę krytyczną wobec prostego religijnego tłumaczenia świata.
05.01.2015
Nasz Wszechświat wygląda tak, jakby był wyraźnie dostrojony do wymagań stawianych przez życie.
05.01.2015
W wypowiedziach o naturze spotkać można było na przestrzeni wieków kilka ogólnych metafor, które wyrażały jej podstawowe rozumienie.
05.01.2015
List do Castellego, a szerzej kopernikańskie pisma Galileusza, są przełomowym wydarzeniem w historii dialogu nauka-wiara.
05.01.2015
Zważywszy zatem, że Pismo Święte w wielu miejscach nie tylko że może być, lecz także domaga się wyjaśnienia innego niż to wynikające z dosłownego znaczenia słów, sądzę, iż w dyskusjach o pro
04.01.2015
Każdy człowiek, który wzniósł się ponad poziom codziennej wegetacji, jest mniej lub bardziej opętany filozofią czasu.
04.01.2015
Zagadnienie dotyczące wzajemnych relacji między teologią a nauką nie jest problemem należącym ani do nauki, ani do teologii, a tym mniej nie jest ono problemem socjologicznym czy historyczny
04.01.2015
Próbując poznać świat, raz po raz dochodzimy do granic naszych możliwości i stawiamy pytania, na które nie potrafimy udzielić odpowiedzi.

Strony