Eseje

04.01.2015
Ani filozofia, ani nawet teologia nie są w stanie stworzyć wiary religijnej, lecz mogą ją jedynie opisać i w jakimś stopniu wyjaśniać.
04.01.2015
W 2000 roku minęło czterysta lat od momentu tragicznej śmierci Giordana Bruna na stosie na Campo dei Fiori w Rzymie.
03.01.2015
Polskie tłumaczenie fragmentów zamykających Whiteheadowskie wykłady Gifforda opublikowane zostało na łamach "Zagadnień filozoficznych w nauce".
03.01.2015
Czy teizm jest bardziej racjonalnym stanowiskiem niż ateizm?
03.01.2015
Ian Barbour wymienia cztery główne stanowiska na temat relacji nauki i teologii: konflikt, niezależność, dialog i integracja.
03.01.2015
Czy chrześcijańska koncepcja stworzenia oraz idea chrześcijańskiego Boga przyczyniły się do rozwoju wiedzy naukowej?
03.01.2015
W Księdze Psalmów osoby, które nie wierzą Boga (i dlatego postępujące moralnie nagannie), określane są jako "głupie". Również św.
02.01.2015
Jak zmieniał się sposób opisu przez historyków relacji pomiędzy nauką i religią?
02.01.2015
Fizykoteologia, czyli teologia naturalna, powstała w XVII wieku.
31.12.2014
Artykuł Bartosza Brożka opublikowany na łamach "Zagadnień filozoficznych w nauce".

Strony